Trang chủ : Văn bản pháp quy
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Nghị định - Nghị quyết

 
Số/ Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hànhTải về
46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015 Chon 46-nd.signed.pdf
Số: 5551/QĐ-BCA-V19 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 25/09/2015 Chon 4_Maudon,mautokhai.doc
Chon 2_PhanI_DanhmucTTHC.doc
Chon 3_DanhmucTTHCcaptinh_huyen_xa.doc
Chon 1_QĐcongboBoTTHCBCA_2015.doc
4744/QĐ-BCA-C66 Công bố thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC 28/07/2015 Chon bộ thủ tục hành chính mới.pdf
76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 03/10/2012 Chon 76ND.doc
91/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. 12/08/2013 Chon 91_2013_NĐ-CP.pdf
75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 03/10/2012 Chon ND-75-CP-27fbd.pdf
84/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 08/09/2014 Chon ND84.2014CP.pdf
86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 22/09/2011 Chon 86ND.doc
79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung... 30/07/2014 Chon ND-79.signed.pdf
35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 04/04/2003 Chon NĐ 35.2003 về PCCC.doc
128/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 16/12/2008 Chon N.ĐỊNH 128.2008.doc
130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 08/11/2006 Chon ND130CP bao hiem.DOC
78/2011/NĐ-CP Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy 01/09/2011 Chon 78-2011-NĐ-CP.doc
104/2009/NĐ-CP Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới 09/11/2011 Chon ND 104_2009 -NĐ-CP-VCHNH.doc
52/2012/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 14/06/2012 Chon Nghị định số 52.doc
46/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 35/2003/nđ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định... 22/05/2012 Chon nghi dinh 46-2012.doc
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP