Trang chủ : Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Tìm kiếm

 
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thể loại
Số ký hiệu
Tên văn bản
Nội dung
Ban hành từ ngày
Select a date from the calendar.
Đến ngày
Select a date from the calendar.

Số/ Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hànhTải về
03/2018/TT-BTP thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 10/03/2018 Chon Thong tư 03.TT-BTP.pdf
QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng 29/12/2014 Chon QCVN122014BXD.pdf
48/2015/TT-BCA Thông tư quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy 06/10/2015 Chon TT48.2015.pdf
47/2015/TT-BCA Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, ka 06/10/2015 Chon 47.2015.TT-BCA.pdf
52/2015/TTLTBLĐTBXH-BCA-BTC Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cá 10/12/2015 Chon 52_2015_TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC-(18669).pdf
56/2014/TT-BCA Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy 12/11/2014 Chon 56_2014_TT-BCA_262187.pdf
46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015 Chon 46-nd.signed.pdf
Số: 5551/QĐ-BCA-V19 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 25/09/2015 Chon 4_Maudon,mautokhai.doc
Chon 2_PhanI_DanhmucTTHC.doc
Chon 3_DanhmucTTHCcaptinh_huyen_xa.doc
Chon 1_QĐcongboBoTTHCBCA_2015.doc
4744/QĐ-BCA-C66 Công bố thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC 28/07/2015 Chon bộ thủ tục hành chính mới.pdf
Số: 01/2007/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2005 04/08/2007 Chon luat so 27 pctn 2007.doc
Số: 01/2007/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2005 11/02/2015
Luật số: 27/2012/QH13 ​LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG​ 23/11/2012 Chon LuatSuadoi-thamnhung2012.doc
Số: 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân 25/11/2013 Chon Luat tiep cong dan so 42.doc
Số: 55/2005/QH11 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 29/11/2005 Chon luat so 55 PCTN.doc
Số: 66/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 16/12/2014 Chon Thong Tu 66.rar
Số: 56/2014/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY... 12/11/2014 Chon 56_2014_TT-BCA_262187.doc
258/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phú thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC 11/11/2016 Chon 258_2016_TTBTC.doc
76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 03/10/2012 Chon 76ND.doc
91/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. 12/08/2013 Chon 91_2013_NĐ-CP.pdf
75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 03/10/2012 Chon ND-75-CP-27fbd.pdf
02/2011/QH13 LUẬT KHIẾU NẠI 11/11/2011
03/2011/QH13 LUẬT TỐ CÁO 11/11/2011 Chon Luat_tocao_03.doc
2014/TT-BCA Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 04/03/2014 Chon TTu Tocao so 10- 2014.doc
60/2014/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 18/11/2014 Chon Thông+tư++60+cua+BCA.doc
68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết 26/12/2013 Chon 68_2013_TT-BCA.pdf
123
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP