Trang chủ : Thủ tục hành chính
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Bộ TTHC về PCCC

 

Tên thủ tụcLĩnh vực
14. Thủ tục thông báo cam kết đảm bảo điều kiện an toàn PCCC. Bộ TTHC về PCCC
13. Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Bộ TTHC về PCCC
12. Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định số 792014/NĐ-CP ngày 3172014 của chính phủ. Bộ TTHC về PCCC
11. Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy. Bộ TTHC về PCCC
10. Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Bộ TTHC về PCCC
4. Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Bộ TTHC về PCCC
2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Bộ TTHC về PCCC
9. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Bộ TTHC về PCCC
8. Thủ tục đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Bộ TTHC về PCCC
7. Thủ tục đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Bộ TTHC về PCCC
6. Thủ tục cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Bộ TTHC về PCCC
5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Bộ TTHC về PCCC
3. Cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Bộ TTHC về PCCC
1. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. Bộ TTHC về PCCC
Thủ tục, hồ sơ cấp phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Bộ TTHC về PCCC
Có 22 thủ tục, được chia thành 2 trang  
12
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP