Trang chủ : Nội dung tin
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Phòng cháy

 
Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn huyện Long Thành. Cập nhật: 12-12-2017 08:36
Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, phối hợp với chính quyền các địa phương ra quân hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn huyện.

          Thực hiện công văn số 10320/UBND-NC ngày 22/11/2017 của UBND huyện Long Thành về việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu. Phòng Cảnh sát PC&CC số 6 đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách và lên lịch kiểm tra từ ngày 5/12/2017 đến hết ngày 18/12/2017 đối với 91 cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn huyện.
12-12-20178-20-01AM.jpg
Cán bộ kiểm tra hướng dẫn chủ cơ sở sử dụng phương tiện PCCC

Trong những ngày đầu ra quân, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở mình; bố trí, sắp xếp phế liệu đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị tiêu thụ điện; quan tâm, đầu tư trang bị phương tiện PCCC đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; Quá trình kinh doanh tuyệt đối không được thu mua các phế liệu là vật liệu nổ, các chất có nguy cơ gây cháy, nổ cao. Củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, xây dựng phương án chữa cháy, sẵn sàng chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.

12-12-20178-20-36AM.jpg
             
Hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác tự kiểm tra an toàn PCCC​​​            

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với đại diện chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở theo đúng kế hoạch; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC. 

Vũ Văn Quỳnh

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP