Trang chủ : Nội dung tin
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Tuyên truyền PCCC

 
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC&CNCH năm 2018 Cập nhật: 23-04-2018 10:01
Thực hiện công văn số: 59/CSPCCC-PC ngày 08/3/2018 của Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân PCCC&CNCH năm 2018. Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông đã quán triệt đến toàn thể CBCS về các nội dung của công văn và chủ động xây dựng kế hoạch số: 57/KH-PCTS-KT ngày 30/3/2018 về Xây dựng điển hình tiên tiến phong trào toàn dân PCCC năm 2018. Qua đó đã rà soát tiếp tục duy trì 08 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC và chấm chọn các cơ sở trọng điểm nhân rộng điển hình tiên tiến 02 đơn vị.

 Kiểm tra công tác tự thực tập tại Công ty TNHH VOPAK

qua công tác rà soát xây dựng và nhân rộng tiếp tục hướng dẫn thêm các đơn vị, cơ sở trên địa bàn quản lý đăng ký trở thành đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC có 10/10 cơ sở gồm (Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 1, Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2, Công ty TNHH Vopak Việt Nam, Công ty TNHH Sopet Gas One,  Kho LPG-Công ty chế biến khí Vũng Tàu, Công ty CP Cảng Đồng Nai, Công ty Dây cáp đồng Việt Nam CFT, Kho VTGas – Công ty TNHH MTV khí hóa lỏng Việt Nam, Công ty TNHH Super Gas, Kho Amoniac –Công ty cổ phần F.A) thuộc địa bàn quản lý có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao được tiến hành xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC&CNCH. Qua rà soát các cơ sở được xây dựng và nhân rộng đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH các đơn vị đã đăng ký như: Đã chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác PCCC&CNCH, dụ trù kinh phí cho các hoạt động PCCC. Đã thực hiện đầy đủ và duy trì thường xuyên các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy; thực hiện nghiêm các kiến nghị về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền. Các công ty đã chủ động phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy có hiệu quả; phối hợp tổ chức thực tập phương án đạt kết quả cao; Thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với phong trào toàn dân PCCC&CNCH năm 2017, các điển hình tiên tiến thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông quản lý đã có: 02 tập thể, 01 cá nhân được Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen về điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; 08 tập thể được Giám Đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai tặng Giấy khen về điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC.

                                           ​23-4-20189-41-31AM.jpg

Tình huống phương án chữa cháy, CNCH tại khu vực cấp khí Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ

     Năm 2018 Phòng CSPCCC&CNCH trên sông tiếp tục rà soát xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC&CNCH tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC,qua đó tiếp tục duy trì các đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC,Duy trì hướng dẫn các đơn vị điển hình tiên tiến thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình kiểm tra hướng dẫn.Đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan báo đài trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC nhằm khích lệ, động viên và nhân rộng những điển hình này trong thời gian tới.

Lê Trí Cường​

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP