Trang chủ : Nội dung tin
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Khoa hoc công nghệ

 
Ngày 28/12/2017, Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa và cháy rừng phòng hộ Xuân Lộc”. Cập nhật: 02-01-2018 08:19
Hội đồng do đồng chí Đại tá, ThS Trần Tuấn Triệu – Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh làm Chủ tịch, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng trường Đại học PCCC làm phó chủ tịch, đồng chí Thượng tá, KS Nguyễn Văn Hải làm chủ nhiệm đề tài.

020120181.JPG

Đ/c Thượng tá, KS Nguyễn Văn Hải – Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước hội đồng nghiệm thu

Đại tá, ThS Trần Tuấn Triệu và các thành viên Hội đồng khoa học tổ chức đánh giá, phân tích các nội dung của đề tài, thảo luận chỉ ra nhưng điểm nổi bật, thực trạng và giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ Xuân Lộc. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ Xuân Lộc qua 10 năm (2007 – 2017). Trên cơ sở đó, góp ý và thống nhất 06 giải pháp  góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC đối với rừng phòng hộ Xuân Lộc trong thời gian tới.

020120182.JPG

Đ/c Đại tá, ThS Trần Tuấn Triệu – Chủ tịch hội đồng thay mặt hội đồng nhận xét đề tài

Sau phần thảo luận, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá đề tài. Kết quả, Hội đồng nhất trí cao về nội dung của đề tài và đánh giá nghiệm thu với loại xuất sắc. Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận, yêu cầu đồng chỉ chủ nhiệm đề tài và các thành viên sớm hoàn chỉnh và đưa đề tài vào ứng dụng thực tiễn.

 

Tài Dũng

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP