Trang chủ : Nội dung tin
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Xử lý vi phạm PCCC

 
Công tác xử lý hành chính trong lĩnh vực kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy. Cập nhật: 18-06-2013 10:14
Công tác xử lý vi phạm hành chính của phòng Hướng dẫn về phòng cháy trong 6 tháng đầu năm 2013.

          Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Sở về việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở trọng điểm nguy hiểm về cháy, nổ đã được phân cấp, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở, khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sơ hở thiếu sót không đảm bảo an toàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Phòng Hướng dẫn về phòng cháy đã phối hợp với các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, phúc tra 477 lượt cơ sở. Qua công tác kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở đối với người đứng đầu cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định và các kiến nghị đã nêu trong các biên bản kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn PCCC. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu, Phòng hướng dẫn về phòng cháy đã lập 58 biên bản vi phạm hành chính để xử lý với tổng số tiền phạt là 215.600.000 đồng. 

Công tác xử lý vi phạm hành chính luôn được sự quan tâm đặc biệt của Cấp ủy, Ban lãnh đạo Phòng, được thực hiện đầy đủ, đúng theo trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu theo quy định, đến nay không có trường hợp tồn đọng, chưa chấp hành quyết định xử phạt; qua đó đã nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện công tác PCCC của các cơ sở. 

Bên cạnh việc thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn PCCC, Phòng hướng dẫn về phòng cháy đã tiến hành điều tra làm rõ 15 vụ cháy, đạt tỉ lệ 100%. Qua điều tra xác định nguyên nhân chủ yếu là do sự cố về điện chiếm 40,0%, do bất cẩn trong sinh hoạt chiếm 13,3%, do sự cố kỹ thuật chiếm 33,3%, do các nguyên nhân khác chiếm 13,3%; đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính về cháy, nổ 15 trường hợp với tổng số tiền phạt là 74.950.000 đồng.

clip_image002.jpg 
 ​Hình ảnh đại diện cơ sở vi phạm đến làm thủ tục xử lý vi phạm hành chính

Để làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC, trong thời gian tới Phòng Hướng dẫn về phòng cháy sẽ tiếp tục thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Ban giám đốc Sở và Ban lãnh đạo Phòng đề ra, trong đó chú trọng công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC, kiểm tra an toàn PCCC, kiểm tra thi công và nghiệm thu PCCC; tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy xảy ra, xác định rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và ban hành các khuyến cáo phù hợp nhằm tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân nhận thức sâu sắc và có những biện pháp phòng ngừa thích hợp, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên phạm vi quản lý.
Lê Quang Nh​ân

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP