Trang chủ : Nội dung tin tổng hợp
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Hoạt động Đảng - Đoàn

 
​Đảng ủy Cảnh sát PC&CC: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới Cập nhật: 09-07-2018 02:53
Ngày 9/7/2018, Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018 cho 58 đảng viên mới của 13 chi bộ cơ sở trực thuộc.
      Theo đó, trong thời gian 5 ngày (từ ngày 9/7 - 13/7/2018) các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

9-7-201814-50-50PM.jpg
Các đồng chí đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng

      Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

Thực hiện: Ngô Xuân​

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP