Trang chủ : Nội dung tin tổng hợp
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Thông tin nội bộ

 
Cảnh sát PC&CC tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nhanh các nghị quyết tại Hội nghị TW 7 khóa XII, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị, Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư. Cập nhật: 14-06-2018 04:14
Ngày 15-6, thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 17/5/2018 của Tỉnh ủy Đồng Nai, BTV Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nhanh các nghị quyết tại Hội nghị TW 7 khóa XII, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị, Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư
 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Đại tá Trần Tuấn Triệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh và là báo cáo viên trong Hội nghị; các đ/c Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị địa phương trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội phụ nữ; và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thuộc 06 phòng khối tham mưu, Đội chữa cháy Trung tâm - Phòng Cảnh sát PC&CC số 1.

 

Đ/c Đại tá Trần Tuấn Triệu – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc phát biểu và báo cáo trong Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Đại tá Trần Tuấn Triệu -  Phó Bí thư Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh nhấn mạnh: “Hội nghị này nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng chí các bộ chủ chốt của các đơn vị, địa phương và toàn thể đảng viên thuộc 06 Chi bộ khối Tham mưu nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Kết luận số 23 của Ban Bí thư, đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các đơn vị, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực”. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị thực hiện tốt một số nội dung như: Thứ nhất: Các đại biểu tập trung chú ý lắng nghe những nội dung phổ biến, quán triệt tại Hội nghị, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên. Trong đó, chú trọng những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, về quan điểm, về tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá cần triển khai thực hiện Nghị quyết. Thứ hai: Đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện của cấp ủy, lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm; đảm bảo việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng. Thứ ba: Ngay sau khi Hội nghị kết thúc, yêu cầu các Chi bộ cơ sở có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình.

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị, Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên, CBCS đã được nghe đ/c Đại tá Trần Tuấn Triệu triển khai nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng (khóa II) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, LLVT và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  

CBCS tham dự trong Hội nghị 

Kết thúc hội nghị thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc đ/c Đại tá Trần Tuấn Triệu đã biểu dương tinh thần nghiêm túc của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí hy vọng sau hội nghị các đồng chí đảng viên, CBCS trong toàn lực lượng phát huy vai trò của mình, ra sức phấn đấu hơn nữa để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại./.
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP