Trang chủ : Nội dung thủ tục hành chính
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Nội dung thủ tục hành chính

 
Tên thủ tục 12. Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định số 792014/NĐ-CP ngày 3172014 của chính phủ.
Lĩnh vực Bộ TTHC về PCCC
Nội dung
Căn cứ pháp lý
Đính kèm tài liệu

 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP