Trang chủ : Các đơn vị trực thuộc
Tìm kiếm
 

 Hỗ Trợ Trực Tuyến

 
 

 Các đơn vị trực thuộc

 

​C​ÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CẢNH SÁT PC&CC TỈNH ĐỒNG NAI:

   Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai tính đến thời điểm tháng 4/2016, có 13 Phòng, Trung tâm trực thuộc, cụ thể:

* 07 Phòng trực thuộc khối Sở, gồm:

1. Phòng Tham mưu;

2. Phòng Chính trị;

3. Phòng Hướng dẫn về phòng cháy;

4. Phòng Hướng dẫn về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

5. Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật;

6. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH;

7. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông.

* 06 Phòng địa phương, gồm:

1. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (phụ trách địa bàn thành phố Biên Hòa); gồm có 04 đội: Đội Tổng hợp; Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC; Đội Chữa cháy chuyên nghiệp; Đội Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp.

2. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2 (phụ trách 03 địa bàn: thị xã Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ); gồm có 05 Đội: Đội Tổng hợp; Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC; Đội Chữa cháy chuyên nghiệp; Đội Cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp; Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Cẩm Mỹ.

3. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 (phụ trách địa bàn: huyện Nhơn Trạch); gồm có 04 Đội: Đội Tổng hợp; Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC; Đội Chữa cháy chuyên nghiệp; Đội Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp.

4. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 4 (phụ trách 03 địa bàn: huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất và huyện Vĩnh cửu); gồm có 04 Đội: Đội Tổng hợp; Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC; Đội Chữa cháy chuyên nghiệp; Đội Cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp.

5. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 5 (phụ trách 02 địa bàn: huyện Định Quán và huyện Tân Phú); gồm có 04 đội: Đội Tổng hợp; Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC; Đội Chữa cháy chuyên nghiệp; Đội Cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp.

6. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 6 (phụ trách địa bàn: huyện Long Thành); gồm có 04 Đội: Đội Tổng hợp; Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC; Đội Chữa cháy chuyên nghiệp; Đội Cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp.

Ngoài ra còn có 01 Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và đào tạo lái xe (gọi tắt là Trung tâm 4-10 Đồng Nai) thuộc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH.​​


 

 Video clip

 
Thư viện video
ĐĂNG NHẬP